Strojírenský závod

Naše zaměření vyplývá z organizačního začlenění v akciové společnosti Thun 1794 a.s. s cílem zabezpečení provozu technologického vybavení jednotlivých provozoven společnosti v celé šíři.

Technologické vybavení střediska s ohledem na zadávané úkoly zůstává poměrně široké.

Vzhledem k tomu, že počet výrobních provozoven společnosti byl v nedávné minulosti redukován, je možné nabídnout kooperaci, eventuelně výrobu i externím zákazníkům.

V naší nabídce naleznete:

  • výrobu dílů podle dokumentace, nebo podle vzoru
  • možnost kooperace na konvenčních strojích (soustruhy,frézky,brusky,vodorovná vyvrtávačka atd.) a NC soustruhu
  • zámečnické a montážní práce
  • výrobu rozvaděčů nízkého napětí
  • výrobu specielních nástrojů pro izostatické lisování a tlakové lití
fotka1
fotka2
fotka3
fotka4