kontakty
> Aktuality>Investiční akce

Investiční akce

Společnost Thun 1794 a.s. rozhodla o rozsáhlé investiční akci zaměřené na úsporu energií. Je zpracován projekt na kompletní výměnu topného systému celého provozu Nová Role. Diverzifikací zdrojů tepla (kotelen) a výměnou všech topných těles sleduje naše společnost nejen absolutní úsporu spotřeby zemního plynu, elektrické energie, ale také výrazné snížení emisí (o 40% k již stávajícímu snížení) NOX a CO2 do ovzduší. Tato akce je logickým pokračováním předchozí výměny pecních agregátů a tím dosaženého snížení emisí o 30%. Začátek investiční akce je naplánován od 1.7.2010 a ukončení akce 20.9.2010. Výběrové řízení na tuto akci vyhrála společnost EUROTHERM – KV.

Thun 1794 a.s. Tovární 242, 362 25 Nová Role

Telefon: +420 353 410 111 |  e-mail: thun@thun.cz