kontakty
> Aktuality>Dokončení investiční akce

Dokončení investiční akce

Společnost Thun 1794 a.s. dokončila 20.9.2010 investiční akci „Teplo Nová Role“ a uvedla ji do zkušebního provozu. Do konce měsíce října bude podána žádost o kolaudaci celého zařízení. Průběžně bude sladována ekonomická návratnost celého projektu, včetně vlivu emisí na životní prostředí. Ilustrační fota kotelny administrativní budovy a provozní kotelny.

Thun 1794 a.s. Tovární 242, 362 25 Nová Role

Telefon: +420 353 410 111 |  e-mail: thun@thun.cz