kontakty
> Aktuality>Pozor na plagiát Bernadotte v ČR

Pozor na plagiát Bernadotte v ČR

V uplynulých měsících zaregistrovala naše společnost, že je na trhu nabízen levný plagiát vyráběný v Číně a distribuovaný českou společností Haas & Czjzek, který vytvořil marketingové a distribuční podmínky pro dodávky plagiátu reliéfního tvaru Bernadotte do České republiky a Ruska, kde prezentuje tento tvar bez ochranné známky, ale pod názvem Bernadotte. Tímto svým chováním společnost Haas & Czjzek vytváří nebezpečí záměny, nebo klamnou představu o spojení s výrobky společnosti Thun 1794 a.s. a ohrožuje tím práva ke kombinované ochranné známce CL Bernadotte zapsané do rejstříku ochranných známek.

Na základě těchto skutečností podal Thun 1794 a.s. návrh na nařízení předběžného opatření na ochranu svých práv. Městský soud v Praze návrhu na nařízení předběžného opatření vyhověl a zakázal společnosti Haas & Czjzek - první porcelánová manufaktura v Čechách, spol. s r.o. užívat tento reliéfní tvar a tyto výrobky skladovat a prodávat v ČR. Předběžné opatření je od 1.2.2010 vykonatelné.

Provoz Concordia Lesov byl založen roku 1888. Koncem 60. let 20 století se znovu zavedl do výroby tvar Bernadotte s typickým reliéfem pod ochrannou značkou (viz obrázek).Reliéfní tvar Bernadotte je velmi oblíbený na českých, evropských a zejména ruských trzích. Jedinečnost tohoto reliéfního tvaru ho řadí mezi nejprodávanější tvary českého porcelánu 20. století. Reliéfní tvar Bernadotte je oblíbený nejen mezi běžnými spotřebiteli, ale nachází své místo i u význačných zákazníků z oblasti vysoké politiky a managementu.

Talíř mělký reliéfní tvar Bernadotte Talíř mělký reliéfní tvar Bernadotte

Thun 1794 a.s. Tovární 242, 362 25 Nová Role

Telefon: +420 353 410 111 |  e-mail: thun@thun.cz